Polskie nagrody literackie 2018

nagrody literackie

Nagrody literackie to integralna część świata literackiego, nie tylko są uhonorowaniem pracy pisarza, ale także mają wpływ na ilość sprzedanych egzemplarzy, pomagają autorowi dotrzeć do większego grona odbiorców, a ponadto nagradzając debiuty – szansę na jeszcze lepsze wkroczenie w rynek literacki.

Do artykułu wybrałam nagrody literackie, które w Polsce mają najwyższą rangę oraz są najbardziej rozpoznawalne. Skupiłam się przede wszystkim na ogólnie gatunkowych, nie zagłębiałam się w nagrody za konkretny gatunek, na przykład Nagrodę Wielkiego Kalibru.

 

Nagroda Literacka Nike

Jest najważniejszą nagrodą przyznawaną za książkę roku od 1997 roku. Jej celem jest promocja polskiej literatury współczesnej.

W tym roku jury oraz czytelnicy “Gazety Wyborczej” byli zgodni.

Jury: Rzeczy, których nie wyrzuciłem Marcin Wicha

Czytelnicy: Rzeczy, których nie wyrzuciłem Marcin Wicha

 

Paszporty Polityki

Nagroda przyznawana od 1993 roku przez tygodnik „Polityka”.

W dziedzinie literatury Paszport zdobył:

Marcin Wicha Rzeczy, których nie wyrzuciłem

 

Nagroda literacka Gdynia

Funkcjonuje od 2006 roku, została powołana przez Prezydenta miasta Gdynia, aby doceniać polskich wyjątkowych, żyjących twórców.

Wybrałam dwie spośród czterech dziedzin w których są przyznawane nagrody, a laureaci prezentują się następująco:

Poezja: Pawilony  Dominik Bielicki

Proza: Mikrotyki Paweł Sołtys

 

Nagroda literacka im. W. Gombrowicza

Dosyć „młoda”, przyznawana od 2016, jej organizatorem jest Prezydent Miasta Radomia.

Laureatem tegorocznej nagrody podobnie jak w dwóch pozostałych konkursach, został:

Marcin Wicha za Rzeczy, których nie wyrzuciłem.

 

Nagroda Literacka Europy Środkowej „Angelus”

Nagroda literacka funkcjonuje od 2006 roku, ufundowana przez miasto Wrocław, przyznawana w dziedzinie twórczości prozatorskiej, napisanej w języku polskim lub tłumaczonej na język polski. Jednak warunkiem przyznania nagrody jest wydanie książki w Polsce.

W roku 2018 po raz pierwszy jury wyróżniło Polaka. Szczęśliwcem został:

Maciej Płaza  Robinson w Bolechowie

 

Nagroda Newsweeka im. T. Torańskiej

Pierwsza edycja odbyła się w 2013 roku, jest powiązana z tygodnikiem Newsweek. Przede wszystkim ma na celu wyróżnić najlepszych autorów, uczestników życia społecznego, gospodarczego i politycznego oraz wybitnie uzdolnioną młodzież.

Tegorocznym laureatem został:

Michał Wójcik Treblinka 43. Bunt w fabryce śmierci         

Nagroda Conrada

Przyznaje się ją od 2015 roku, jej celem przede wszystkim jest wsparcie debiutujących pisarzy, kreowanie nowych głosów w polskiej literaturze, a także zainteresowanie szerokiej publiczności twórczością debiutantów.

Najlepszą debiutantką w tym roku została:

Weronika Gogola  Po trochu

 

Nagroda im. Kościelskich

Przyznawana od 1962 przez Fundację im. Kościelskich z siedzibą w Genewie.

W tym roku nagroda trafiła w ręce:

Joanny Czeczott Petersburg: miasto snu

 

Zaprezentowane nagrody literackie to tylko część spośród wszystkich przyznawanych w Polsce.

 

Podsumowując rok 2018 był w wielu dziedzinach zaskakujący, wśród nich są także nagrody literackie o randze międzynarodowej; oczywiście muszę wspomnieć, że w tym roku nikt nie otrzymał Nobla Literackiego, a w przyszłym zostaną przyznane aż dwa! Ponadto wielkie wyróżnienie dla Olgi Tokarczuk, która została laureatką The Man Booker International Prize.

 

Co przyniesie 2019 rok? Zobaczymy, ale już nie mogę się doczekać. Przede wszystkim Paszportów Polityki, które już 8 stycznia.

 

Paszporty POLITYKI 2017 – laureat w kategorii Literatura