Instytucje kultury w Polsce — przewodnik #1

Instytucje Kultury przewodnik

Instytucje kultury to zakłady publiczne, których zadaniem jest upowszechnianie kultury. Część z nich bezpośrednio jest podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Instytut Adama Mickiewicza

Misją Instytutu Adama Mickiewicza jest promocja Polskiej kultury na arenie międzynarodowej. Zakład realizuje projekty w 70 krajach na całym świecie. Wszystkie wydarzenia i projekty realizowane przez IAM są sygnowane jego flagową marką – Culture.pl.

Pałacyk Cukrowników w Warszawie — Instytut Adama Mickiewicza
Wistula – Praca własna, CC BY-SA 3.0

Portal Culture.pl to serwis informujący o najciekawszych wydarzeniach związanych z polską kulturą, mających miejsce w Polsce i za granicą. Ponadto na stronie można znaleźć artykuły o artystach, recenzje filmów czy książek, eseje i inne teksty krytyczne. W ramach dotychczas zrealizowanych działań IAM zaprezentował blisko 5 550 wydarzeń, które obejrzało blisko 52 miliony widzów na pięciu kontynentach.

Instytut Książki

Zadaniem Instytutu Książki jest promocja polskiej literatury oraz popularyzacja czytelnictwa w Polsce. Do zadań Instytutu należy: zachęcanie tłumaczy do przekładania literatury polskiej, wydawców do wydawania jej, a organizatorów wydarzeń kulturalnych, aby zapraszali polskich twórców.

To między innymi Program Translatorski, dzięki któremu udzielono wsparcia finansowego dla niemal dwóch tysięcy tłumaczeń takich autorów jak Miłosz, Szymborska, Tokarczuk, Herbert, Sapkowski, Stasiuk i innych.

Ponadto w ramach programu Infrastruktura Bibliotek, czytelnie w małych miejscowościach. Domyślnie biblioteki mają stać się centrami dostępu do wiedzy i kultury. System MAK+ umożliwia bibliotekarzom katalogowanie, archiwizowanie, wypożyczanie i wszelkie inne operacje biblioteczne.

Kulisy Czytaj PL | Rozmowa z Mikołajem Kołyszko

Kampania Mała Książka – Wielki człowiek zachęca do wspólnego, rodzinnego czytania, poprzez informowanie czytelników o korzyściach z tego płynących. Akcja Czytaj PL, współorganizowana przez IK, pozwala na zapoznanie się z prawdziwymi bestsellerami i hitami polskiego rynku książki – nieodpłatnie, po ściągnięciu aplikacji mobilnej i zeskanowaniu kodu QR na plakatach promujących akcję.

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Do zadań Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina należy promocja i ochrona dziedzictwa polskiego kompozytora i pianisty. Powołany do życia decyzją polskiego sejmu odwołuje się do tradycji zapoczątkowanych na przełomie XIX i XX wieku, kolejno przez Towarzystwo Muzyczne, Instytut Fryderyka Chopina oraz Towarzystwo im. Fryderyka Chopina.

Instytut skupia się w swoich działaniach na muzyce. To między innymi doroczny festiwal Chopin i Jego Europa, który gości najwięksi mistrzowie fortepianu, tacy jak Janusz Olejniczak, Martha Argerich, Nelson Goerner, Maria João Pires i inni. Podczas imprezy powstają źródła do wydawnictw płytowych w formie audio i audiowizualnych.

Centrum Chopinowskie – siedziba Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina Bosyantek – Praca własna, CC BY-SA 3.0

Nie można też zapomnieć o Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina, którego organizatorem jest Instytut.

Pod auspicjami Instytutu działa mieszczące się w Zamku Ostrogskich w Warszawie Muzeum Fryderyka Chopina. Gromadzi największą na świecie kolekcję pamiątek po pianiście.

Działalność wydawnicza i naukowa skutkuje organizacją konferencji muzykologicznych, publikacji wydawnictw naukowych i popularnych, oraz źródeł — wśród nich faksymiliów rękopisów Chopina.

Działania edukacyjne dla młodych i dorosłych pianistów i nie tylko, realizowane są jako lekcje muzealne, wydarzenia edukacyjno-artystyczne, cykle wykładów i koncertów.

Polski Instytut Sztuki Filmowej

Instytut jest jednym z ważniejszych motorów napędowych polskiej kinematografii. Odpowiada za dofinansowywanie produkcji, dystrybucję i rozpowszechnianie filmów za granicą, promocję polskiego kina na świecie oraz wspieranie początkujących artystów filmowych.

Dodatkowo Instytut zbiera i archiwizuje rodzime materiały filmowe, wspiera działalność archiwów. W ramach programu Rekonstrukcja Cyfrowa chroni archiwalne zbiory oraz organizuje ich digitalizację.

Dofinansowanie rodzimych produkcji należy do sztandarowych aktywności Instytutu. Pokrywa połowę kosztów produkcji. Przez kolejne sześć lat czerpie z połowy zysków producenta. W wypadku, kiedy film nie przynosi zysków, dotacja jest bezzwrotna.

Instytucje kultury dobrem publicznym

Na przykładzie wybranych instytucji kultury można stwierdzić, że są one pożytecznymi dla społeczeństwa dobrami wspólnymi. Realizując swoje zadania, nie tylko wspierają rozwój kultury, ale rozwijają tak zwany polski przemysł rozrywkowo-kulturalny. Jako dziennikarz kulturalny z doświadczenia wiem, jak kosztowny i ryzykowny jest to rynek. Niemniej w przyjaznym do rozwoju środowisku może stać się równie rentowny, co inne gałęzie rynku.