IV edycja Wakacyjnych Warsztatów Teatralnych we Wrocławiu

warsztaty
PSYCHOTEATR

PSYCHOTEATR zaprasza na warsztaty osoby doświadczone, jak i początkujące oraz te, które poszukują nowych środków wyrazu. Efektem starań będzie pokaz pracy warsztatowej przed publicznością z muzyką elektroniczną na żywo.

TERMIN:

Turnus I

22 – 26 lipca w godz. 16:00 – 21:00

Turnus II

5 – 9 sierpnia w godz. 16:00 – 21:00

MIEJSCE

Pl. Orląt Lwowskich 2, I piętro, Wrocław

INFORMACJE O WARSZTATACH

IDEA

Tworzymy sztukę ukazujemy ciało aktora/tancerza jako naczelny punkt, z którego wyzwalają się: głos, interpretacja, ekspresja, improwizacja. Uczymy jak przekształcić ciało w czuły, sprawny instrument. Muzyka improwizowana, grana na żywo, stanowi bodziec uruchamiający do twórczych poszukiwań. Wydobywamy potencjał drzemiący w człowieku, podkreślając dzięki temu jego niepowtarzalność. Czerpiemy z ludzi. Otwieramy się na indywidualną wrażliwość. Podczas działań wprowadzamy aktorów w psycho-fizyczny trening, w trakcie którego intensywnie pracujemy na emocjach oraz relacjach międzyludzkich. Zwracamy uwagę na to, aby wszystkie działania doprowadzały do wydobywania prawdy scenicznej. Najbardziej szczere i poruszające momenty scalamy w sceny, etiudy, tworząc spektakle oscylujące wokół ciała, głosu i improwizacji.

METODY

Fundament działań stanowi praca nad poszerzaniem warsztatu aktorskiego. Każde spotkanie rozpoczyna się od wyczerpującego treningu fizycznego. Koncentrujemy się nad doskonaleniem świadomości ciała i głosu poprzez:

– profesjonalną rozgrzewkę na wszystkie partie mięśni z uwzględnieniem intensywnego rozciągania i pogłębiania swoich dotychczasowych umiejętności ruchowych,

– impostację głosu usprawniającą pracę przepony, wydobywanie dźwięku, kontrolę nad głosem, w szczególności podczas działań fizycznych,

– ćwiczenia nad dykcją i artykulacją uruchamiające aparat mowy do prawidłowej wymowy zarówno w stanie bezruchu jak i podczas intensywnej akcji na scenie,

– naukę języka ciała (wprowadzanie ciała w różne stany emocjonalne, praca nad wyobraźnią, wczuwanie się w sytuacje, zjawiska i przedmioty),

– rozwijanie pamięci ruchowej za pomocą nauki układów ruchowych, tanecznych i zapętlonych działań teatralnych,

– improwizację ruchową, taneczną, słowną na zadany temat pomagającą poznać swoje ciało oraz zaobserwować jak reaguje na bodźce płynące z muzyki,

– ćwiczenia relaksacyjne i rozluźniające, redukujące napięcie mięśni, ściśnięcie gardła, wpływające odprężająco na aktora,

– obserwację jak działanie fizyczne wpływa na interpretację tekstu,

– odkrywanie czym jest rekwizyt i jak można go wykorzystać podczas działania fizycznego,

– aktywne słuchanie i reagowanie na muzykę – na rytm, brzmienie, melodykę i wynikające z nich emocje. Analiza wpływu dźwięku na przekazywane treści i emocje.

– wkład w powstawanie warstwy dźwiękowej – śpiew, gra na instrumentach, improwizacja, field recording, produkcja, podstawowe techniki realizacji dźwięku

– odtwarzanie muzyki na żywo jako element spektaklu – instrumenty perkusyjne, elektroniczne,

– tworzenie solowych bądź grupowych etiud teatralnych i uczeniu się w praktyce na czym polegają,

– wspólne budowanie laboratoryjnego spektaklu, który będzie wypadkową nauki, zaangażowania, kreatywności i pasji.

RYTM SPOTKAŃ

16:00 – 16:30 trening fizycznych | pogłębianie świadomości ciała

16:30 – 17:00 praca z głosem | oddechem | przeponą | słuchem muzycznym| poczuciem rytmu

17:00 – 18:00 teatr fizyczny | rozwój pamięci ruchowej | plastyka ruchu scenicznego| choreografia

18:00 – 18:15 PRZERWA

18:15 – 19:00 improwizacja | świadome bycie na scenie | reagowanie na bodźce muzyczne

19:00 – 19:30 pisanie własnego monologu aktorskiego |warsztat literacki | praca nad postacią

19:30 – 20:30 elementarne zadania aktorskie przed kamerą | indywidualna etiuda aktorska

20:30 – 21:00 działanie zbiorowe | współpraca | rozwój wyobraźni

Wykorzystamy wszystkie elementy z warsztatów i stworzymy całkowicie autorską wypowiedź sceniczną, w którą włączymy wasze monologi, improwizację, ruch sceniczny, muzykę. Każdy zaproponuje coś od siebie. Reżyser będzie czuwał nad całością. Zagramy spektakl przed publicznością z muzyką graną na żywo!

Koszt: 400 zł /25 godzin warsztatów

Zapisy: tel – 609-650-368, mail: psychoteatr@gmail.com

Zobacz więcej: PSYCHOTEATR

IV edycja Wakacyjnych Warsztatów Teatralnych we Wrocławiu
PSYCHOTEATR