Bilet do teatru za 350 groszy

bilet do teatru za 350 groszy

18 maja 2019 roku obchodzić będziemy Dzień Teatru Publicznego i z tej okazji – już po raz piąty – blisko 100 teatrów z kilkudziesięciu polskich miast weźmie udział w akcji Bilet do teatru za grosze. Tego dnia w kasach teatrów będzie można kupić bilety na wybrane spektakle po 350 groszy.

Na widzów czekać będzie kilkadziesiąt tysięcy biletów w symbolicznej cenie 350 groszy (3,5 zł). Warto przypominać, że w teatrze grosze grają rolę. Z badań prowadzonych przez ekonomistów Szkoły Głównej Handlowej wynika bowiem, że każde 100 groszy przeznaczone na działalność teatru, przynosi nieco ponad 350 groszy zysku dla regionu, w którym teatr ten pracuje. Teatr nie jest obciążeniem, teatr może się opłacać.

W tegorocznej akcji Bilet do teatru za 350 groszy weźmie udział blisko 100 teatrów publicznych z 40 polskich miast. Sprzedaż biletów – prowadzona tylko w kasach – rozpocznie się 18 maja, ale spektakle będą grane przez cały tydzień – aż do 24 maja.

dzienteatrupublicznego.pl

 

Jednocześnie, ważnym aspektem tegorocznej akcji będzie próba pogłębienia wiedzy o tym, jakie czynniki wpływają na sukces teatru. Pilotażowe badanie mające przynieść odpowiedź na pytanie jakie czynniki są ważne dla odniesienia przez Teatr sukcesu? zostanie przeprowadzone 18 maja i będzie miało formę zindywidualizowanej ankiety, dostępnej na stronie oraz na stronach teatrów biorących udział w akcji.

W Polsce działa dziś 121 teatrów publicznych. I choć pracują one w konkretnych realiach, lokalnie, to ich oddziaływanie wykracza daleko ponad lokalność. Tak jest od lat. Teatr to dziś nie tylko przyjazne miejsce i nie tylko działania artystyczne. To także przestrzeń debaty, miejsce, w którym prowadzone są aktywności społeczne, obywatelskie i edukacyjne.

Pomysł akcji biletu do teatru za grosze zrodził się w 2015 roku, kiedy teatr publiczny w Polsce świętował 250-lecie istnienia. Majowe wydarzenie, w które zaangażowało się wówczas 100 teatrów publicznych z całej Polski, było jednym z najważniejszych punktów obchodów. Na widowniach zasiadło blisko 50 tysięcy widzów – także, a może przede wszystkim, tych, którzy do teatru zaglądają rzadko lub wcale.

Organizatorem wydarzenia jest Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Akcja Bilet do teatru za 350 groszy finansowana jest z środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Sparwdż, który teatr bierze udział w wydarzeniu bilet do teatru za 350 groszy.