Bartosz Popadiak | Ćwiczenia z Abstrakcji

Bartosz Popadiak
"Nightwoods #4" - Bartosz Popadiak

Dlaczego próbujemy dostrzec w abstrakcji znajome formy? Tak działa oko, a tuż za nim przetwarzający obrazy umysł.

To naturalne, że staramy się dobrać do Nowego i Nieznanego zobaczone już kiedyś figury – teraz służą nam one jako nawigacja w amorficznej, wciąż stwarzającej się Realności. Aby jednak świadomie r o z p a t r z y ć abstrakcję, potrzebujemy czegoś więcej niż Zobaczone i Znane. Abstrakcja to osobny byt, nowa rzeczywistość, która nie wymaga odwołań do już Istniejącego. Jest syta sama sobą. W abstrakcji widzę prawdziwy tryumf radykalnej Wyobraźni, nieznany nawet surrealistom. Wyobraźni, która nie przetwarza Znanego, ale stwarza całkowicie Nowe.

Bartosz Popadiak | Ćwiczenia z Abstrakcji

Według słownika abstrakcja to taka realizacja dzieła, w której jest ono pozbawione wszelkich cech ilustracyjności, a artysta nie stara się naśladować przyrody. Definicja ta, opacznie przedstawia naturę abstrakcji, jako tworu pozbawionego funkcji ilustrowania. Abstrakcja bowiem również ilustruje, przedstawia rzeczywistość – w nie mniejszym stopniu, niż malarstwo figuratywne. Obiektem ilustracji jest tu jednak wewnętrzna, a nie zewnętrzna, „obiektywna” rzeczywistość.

Tak rozumiana abstrakcyjna ilustracja stanowi dzieło ksobne, implodujące do własnego wnętrza. Śladem tej implozji są kolory, kontrasty oraz inne elementy abstrakcyjnego sztafażu. To właśnie one tworzą rzeczywistość abstrakcji, rządzącą się własnymi, unikalnymi zasadami. O ile malarstwo figuratywne przedstawiało na różne sposoby te same obiekty oraz tematy, abstrakcja stwarza zupełnie nowe cząstki elementarne, z jakich składa się obraz. Są one spójne wyłącznie w obrębie jednego płótna, a więc jednej, pojedynczej Realności.

Bartosz Popadiak (ur. 1993) – prozaik, poeta, tłumacz, malarz. Wiersze, prozę oraz przekłady publikował w Kontencie, Wizjach, Odrze, Ricie Baum i kilku innych czasopismach. Tłumaczony na ukraiński oraz rosyjski. Wielbiciel krain nieunijnych. Pochodzi z Nowej Huty, mieszka w Krakowie. W październiku tego roku ma ukazać się jego debiutancka powieść Podzwonne dla Instytutu.

Krzysztof Gonciarz – TOKIO 24

Krzysztof Gonciarz – TOKIO 24 [fotorelacja]