Znamy młodzieżowe słowo roku!

Zgodnie z przewidywaniami niektórych naszych redaktorów, rok 2018 należy do Klocucha. Zaczęło się od Kruci gang. Potem było Aezakmi, wreszcie przyszedł czas na retrospektywę w Galerii Komputer. Tymczasem Klocuch kształtuje język polski, przynajmniej (bynajmniej ?) na płaszczyźnie slangu

Jednym z najczęściej używanych przez Klocucha wyrazów jest dzban. Oznacza kogoś nierozgarniętego, niezbyt orientującego się w otaczającej go rzeczywistości. Zostało zgłoszone do plebiscytu na Młodzieżowe Słowo Roku 2018.

Dzban młodzieżowym słowem roku!

Cytujemy werdykt jury, który ukazał się na stronie Słownika Języka Polskiego:

Znamy wyniki plebiscytu na Młodzieżowe Słowo Roku 2018, organizowanego przez Wydawnictwo Naukowe PWN. Niekwestionowanym zwycięzcą tegorocznej, trzeciej edycji jest wyraz dzban. Na to słowo oddanych zostało prawie 30 proc. zgłoszeń. Werdykt jury w składzie Marek Łaziński, Ewa Kołodziejek i Bartek Chaciński jest tylko potwierdzeniem decyzji internautów oraz lawinowego wzrostu częstości użycia tego epitetu w ostatnim roku.

Drugie miejsce zajęły epitety masny/masno, a trzecie – prestiż/prestiżowy. W pierwszej piątce znalazły się także – słowa zwycięskie z poprzednich edycji plebiscytu – XD i sztos. Dodatkowo, jury postanowiło wyróżnić także trzy oryginalnie zbudowane słowa – „zwyklak”, „normik” oraz „mamadżer”.

W sumie, poprzez formularz na stronie sjp.pwn.pl wpłynęło prawie 10 tysięcy zgłoszeń.