Najpopularniejsze motywy literackie – miłość

miłość
fot. Birgit Böllinger

Motyw miłości jest bardzo popularnym motywem, chętnie poruszanym przez pisarzy różnych epok. Samo pojęcie można rozumieć na wiele sposobów. Miłość  oznacza uczucie, jakim darzymy swoją rodzinę, partnera, ojczyznę czy nawet otaczającą nas przyrodę. Często powiązane jest również ze sferą duchową, czego przykłady znajdziemy w Biblii.

Motyw tragicznej miłości

Często poruszanym tematem przez pisarzy jest nieszczęśliwa, tragiczna miłość. Epoką, która najbardziej kojarzy się z tym motywem jest romantyzm. Dla twórców romantyzmu, ludzkie uczucia były wyjątkowo istotnym aspektem, a historia nieszczęśliwej miłości Romea i Julii stała się wręcz symbolem tragicznej miłości.

Antygona – motyw miłości do rodziny

Antygona to tragedia antyczna napisana przez Sofoklesa w V wieku p. n. e. Akcja utworu rozgrywa się przed pałacem królewskim w Tebach. Brat głównej bohaterki, Polinejkes, został uznany za zdrajcę ojczyzny, przez co nie może zostać pochowany. Za złamanie zakazu wydanego przez króla groziła kara śmierci, mimo to, siostra zmarłego, odważyła się zorganizować dla niego godny pochówek. Dzięki ogromnej odwadze, przeciwstawiła się prawom ludzkim, pozostając wierna swojemu sumieniu. Antygona wydała tym na siebie wyrok. Niezależnie od wyboru, każdy z nich zakończyłby się tragicznie. Jednak ziemskie potępienie i pogarda społeczeństwa były dla niej kwestią drugorzędną. Dlatego zdecydowała się postąpić zgodnie z własnym sumieniem i okazać zmarłemu należyty szacunek.

Jan Kochanowski – Treny

Kolejnym przykładem ogromnej miłości do członka rodziny są treny Jana Kochanowskiego. Również nie jest to szczęśliwe, łatwe uczucie, a przepełnione bólem i tęsknotą za utraconym dzieckiem wołanie autora. Córka pisarza, Urszulka, odeszła przed trzecimi urodzinami, prawdopodobnie przez zakażenie tyfusem. Treny stopniowo opisują narastający w rodzicu żal, ukazując przemianę z zafascynowanego filozofią stoicyzmu mędrca, w prostego, przesiąkniętego cierpieniem człowieka.

Bolesław Prus – Lalka

Bolesław Prus zaprezentował w swojej powieści społeczno-obyczajowej inny rodzaj miłości. Lalka publikowana była w odcinkach, w dzienniku Kurier Codzienny. Książkę wydano w 1890 przez zlikwidowane przez komunistyczne władze wydawnictwo Gebethner i Wolff. Miłość ukazana w powieści to przykład toksycznego i wyniszczającego uczucia. Izabela Łęcka za nic miała starania Wokulskiego, który by zdobyć serce arystokratki, gotów był zrobić wszystko. Mężczyzna zupełnie nie dostrzegał wad swojej wybranki, co przyniosło przykre, niespodziewane skutki.