Spiski, żydokomuna, Polacy-antysemici. Cykl dyskusji (Nie)rozłączni

Żydowskie Muzeum Galicja prezentuje projekt (Nie)rozłączni. Trudne tematy w relacjach polsko-żydowskich. Żydzi i Izrael, spiski, żydokomuna, polski antysemityzm. To tylko kilka spośród gorących tematów nadchodzących dyskusji!

Cykl dyskusji: (Nie)rozłączni. Trudne tematy w relacjach polsko-żydowskich

Wyniki badań statystycznych przeprowadzonych w Europie i Ameryce Północnej wykazały niepokojący trend. Jeden na dwudziestu Europejczyków nigdy nie słyszał o Holokauście. Jedna czwarta Europejczyków uważa, że Żydzi mają zbyt duży wpływ na biznes. 20% jest przekonane, że antysemityzm jest odpowiedzią na działanie Żydów. Największe braki w wiedzy wykazują najmłodsze grupy wiekowe. Dwadzieścia procent młodych Francuzów i dwanaście procent młodych Austriaków twierdzi, że nie wie czym była Zagłada. W Polsce aż 32% badanych młodych ludzi odpowiedziało, że nie wie nic, albo prawie nic o Holokauście. Ponad 30% Europejczyków uważa, że Żydzi wykorzystują Szoa jako narzędzie do osiągnięcia własnych celów. W Polsce tego zdania jest aż połowa respondentów. To dowód na brak elementarnej wiedzy historycznej, skalę antysemickich stereotypów i błędnych opinii, które zniekształcają postrzeganie Żydów i Zagłady.

A to Polska właśnie

Przez ostatnie dwa lata w Polsce, tematyka stosunków polsko-żydowskich wywołuje kontrowersje. Słyszalne są opinie mocno osadzone na antysemickich uprzedzeniach i stereotypach: nie tylko w Internecie, ale i innych mediach. Przy wsparciu polityków tego typu opinie stanowią zagrożenie dla dialogu i wspólnego, polsko-żydowskiego dziedzictwa, odradzającego się przez ostatnie trzy lata.

Tego typu procesy zachodzą w innych krajach regionu. Jak stereotypy i fałszywe opinie wykorzystywane są w politycznej grze w Czechach, na Słowacji i Węgrzech? Jak podział stanowisk podsyca strach przed terroryzmem, imigracją, zmianami społecznymi i ekonomicznymi, który wykorzystuje się w celach propagandowych?

(nie)rozłączni plakat

Odpowiedzią jest dialog

Żydowskie Muzeum Galicja zaprasza do udziału w projekcie (Nie)rozłączni. Trudne tematy w relacjach polsko-żydowskich. W ciągu ośmiu dyskusji zaproszeni goście postarają sięobalić stereorypy, fake-newsy, które były powtarzane w mediach w ostatnich latach. Krótkie filmy i materiały edukacyjne uzupełnią treść dyskusji. Całość będzie transmitowane na żywo na fanpage’u Żydowskiego Muzeum Galicja.

Dyskusje ze specjalistami (wśród nich Anna Bikont, Konstanty Gebert, Michael Schudrich) poprowadzi Adam Szostkiewicz z Polityki.

Program organizowany jest we współpracy z Fundacją Evens i Fundacją Koret.
Partner merytoryczny: Instyt Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
Partnerzy: Polityka, Gazeta Wyborcza, Chidusz, New Eastern Europe, Forum Dialogu, Radio Kraków, Miesięcznik Społeczno-Kulturalny Kraków

Program wydarzeń:

Poniedziałek, 25.03.2019, godz. 18.00
Sprawiedliwi czy szmalcownicy? Postawy Polaków wobec Żydów podczas II wojny światowej

Jakie były postawy Polaków wobec Żydów w czasie II wojny światowej? Jakie uwarunkowania historyczne, kulturowe, społeczne o nich decydowały? Czy pamięć o Sprawiedliwych wśród Narodów Świata jest w Polsce instrumentalizowana? A jeśli tak, to czy jest to jedynie polska przypadłość?
W dyskusji udział wezmą: dr hab. Dariusz Libionka, prof. PAN, dr Tomasz Żukowski

Poniedziałek, 15.04.2019, godz. 18.00
Strategie przetrwania. Losy Żydów w okupowanej Polsce

Jakie były strategie przetrwania Żydów w okupowanej Polsce? Czy zdarzały się przypadki kolaboracji z Niemcami? Czy była to współpraca dobrowolna czy wymuszona? Na czym polegała? Czy po wojnie doszło wewnątrz społeczności żydowskiej do wojennych rozliczeń?
W dyskusji udział wezmą: dr Katarzyna Person, dr Alicja Jarkowska-Natkaniec, prof. dr hab. Andrzej Żbikowski

Poniedziałek, 27.05.2019, godz. 18.00
Żydzi a Izrael. Stosunek Żydów z diaspory do Izraela

Jaki jest stosunek Żydów z diaspory do Izraela? Czy czują się do niego przywiązani tak, jak do krajów, w których żyją? Jaka jest różnica między krytyką polityki wewnętrznej i zewnętrznej Izraela a antysemityzmem? Czy granicę między wypowiedziami krytycznymi a antysemickimi można obiektywnie określić?
W dyskusji udział wezmą: dr Jerzy Wójcik, Konstanty Gebert

Poniedziałek, 24.06.2019, godz. 18.00
Polski antysemityzm. Źródła i skala antysemityzmu w polskim społeczeństwie.

Dlaczego w ostatnim czasie notujemy wzrost nastrojów antysemickich w Polsce? Czy jest to rzeczywisty wzrost, czy jedynie większa widoczność dyskursu antysemickiego w przestrzeni publicznej, związana z odrzuceniem „politycznej poprawności” i rosnącym przyzwoleniem na tego rodzaju wypowiedzi? Jakie wydarzenia i postawy Polaków budują obraz Polaka-antysemity?
W dyskusji udział wezmą: Rabin Michael Schudrich, dr hab. Alina Cała, prof. dr hab. Ireneusz Krzemiński, Anna Bikont

Poniedziałek 23.09.2019, godz. 18.00
Kościół katolicki a Żydzi. Stosunek hierarchii i duchowieństwa do Żydów

Czy i w jaki sposób Kościół przyczyniał się do powstawania i szerzenia antyżydowskich stereotypów i uprzedzeń? Jaka była postawa Kościoła wobec prześladowania Żydów i Zagłady? Czy postawy szeregowego duchowieństwa odzwierciedlały oficjalne stanowisko kościelnej hierarchii?
W dyskusji udział wezmą: dr hab. Dariusz Libionka, prof. PAN, prof. dr hab. Jacek Leociak

Poniedziałek 28.10.2019, godz. 18.00
Spisek. Źródła i rozwój teorii spiskowych dotyczących Żydów

Jakie są źródła stereotypu spisku żydowskiego rządzącego światem? Skąd wzięło się popularne przekonanie o powiązaniu Żydów z finansjerą i strukturami władzy? Kto i w jaki sposób przyczynił się do umocnienia tego stereotypu? Co sprawia, że tego rodzaju stereotypy są niezwykle nośne i trwałe?
W dyskusji udział wezmą: prof. dr hab. Joanna Tokarska-Bakir, dr hab. Grzegorz Krzywiec

Poniedziałek 25.11.2019, godz. 18.00
Żydokomuna. Żydzi wobec komunizmu, komunizm wobec Żydów

Jak kształtował się stereotyp żydokomuny? Jakie były postawy polskich Żydów wobec komunizmu przed II wojną światową i po niej? Dlaczego część Żydów zaangażowała się w budowę systemu komunistycznego w powojennej Polsce? Jaki był stosunek władz komunistycznych w powojennej Polsce do Żydów?
W dyskusji udział wezmą: dr hab. Bożena Szaynok, dr hab. August Grabski

Listopad 2019
Współczesna propaganda*

Ostatnie spotkanie z cyklu odbędzie się w nawiązaniu do programu Media Meets Literacy, organizowanego przez Fundację Evens. Dyskusja panelowa skupi się na całościowym ujęciu tematów poruszanych w ramach w cyklu i podejmie się ich analizy w szerszym kontekście zagadnień dotyczących Europy Centralnej i Wschodniej. Jakie są stereotypy i błędne przekonania, których używa się dla osiągnięcia konkretnych celów politycznych w innych państwach regionu – w Czechach, na Słowacji czy Węgrzech? W jaki sposób pogłębiająca się polaryzacja stanowisk, dodatkowo podsycana strachem przed wyzwaniami współczesnego świata, takimi jak: terroryzm, imigracja, zmiany społeczne i ekonomiczne, wykorzystywana jest w celu szerzenia współczesnej propagandy? Dlaczego fenomen tych procesów jest tak silny szczególnie w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, i jak wpłynie to na przyszłość Unii Europejskiej?
* data i uczestnicy dyskusji zostaną potwierdzone niebawem