Chcę być aktorem i co dalej? | Rekrutacja

ystyna Janda z obsadą spektaklu "Lekcje Stepowania" w Teatrze Polonia, 12.12.2016, Warszawa • Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Gazeta

Gdy zapytamy dziecko kim chciałyby by być w przyszłości, niejednokrotnie usłyszymy, że piosenkarką, pilotem, strażakiem i oczywiście aktorem. W miarę upływu lat plany te weryfikowane są przez życie i marzenia o scenie często zastępowane są przez inne. Jeśli jednak aktorstwo nadal siedzi Wam gdzieś z tyłu głowy i nie daje o sobie zapomnieć, warto pomyśleć o nim na poważnie. Ścieżek rozwoju jest rzecz jasna wiele. Najprostszą, choć na pewno nie najłatwiejszą jest podjęcie studiów wyższych na AST lub innej szkole aktorskiej. Czasu na decyzję zostało niewiele – rekrutacja już ruszyła.

Zebraliśmy najistotniejsze informacje dotyczące szkół i terminów rejestracji.

Mimo że zawód aktora z pewnością nie należy do łatwych (porzucając cały romantyzm z nim związany, jest to naprawdę ciężka, fizyczna praca), a chętnych na kierunki aktorskie nie brakuje. Konkurencja jest bardzo duża – czasem o jedno miejsce ubiega się ponad 30 osób, dlatego warto w porę rozpocząć przygotowania. Kto wie, może uda się właśnie Tobie.

Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Krakowska uczelnia ma w swej ofercie studia na dwóch wydziałach. Pierwszym z nich jest Wydział Aktorski, na którym można wybrać kształcenie z zakresu aktorstwa dramatycznego lub zdecydować się na specjalność wokalno-aktorską. Studia trwają 9 semestrów.

W skład AST im. Stanisława Wyspiańskiego wchodzą filie we Wrocławiu i Bytomiu.

rekrutacja

Rejestracja elektroniczna rozpoczęła się 9 kwietnia i potrwa do 10 czerwca 2018.

Oczywiście by wziąć udział w egzaminach wstępnych, należy zdać maturę. Punktowany będzie egzamin z języka polskiego, jednak jej udział w końcowej ewaluacji kandydata będzie naprawdę niewielki (10%).

Na Wydziale Reżyserii Dramatu można wybrać trzy specjalności: reżyseria teatralna, dramaturg teatru i reżyseria teatru muzycznego. Rejestracja elektroniczna trwa nieco dłużej, bo do 16 sierpnia 2018.  Kluczowe znaczenie ma tu załączony w formularzu autorski projekt reżyserski.

Filia we Wrocławiu

Rejestracja potrwa od 9 kwietnia do 10 czerwca. Kandydat zostanie poinformowany drogą elektroniczną o dacie i godzinie egzaminu wstępnego. Studia można podjąć na Wydziale Aktorski lub Larkalskim.

Filia w Bytomiu
Rekrutacja
Dni Otwarte w Bytomiu

Rekrutacja rozpoczęła się 9 kwietnia i potrwa do 11 czerwca.  Śląsk zaprasza na deski sceny chętnych do grania ruchem, ciałem, tańcem. Oprócz zdanej matury należy mieć dużą świadomość siebie, kondycje, odpowiedni kunszt taneczny i wyobraźnie.

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

W Warszawie można rekrutować się na następujące wydziały:

Rekrutacja rozpocznie się 8 maja, a informacje o egzaminie wstępnym pojawią się najpóźniej 5 dni przed jego datą.

Dokumenty wraz z egzemplarzem reżyserskim należy złożyć do 31 sierpnia, po uprzednim wypełnieniu w formularzu internetowym. Egzaminy wstępne odbędą się we wrześniu.

Rekrutacja rozpoczyna się 23 maja. Zakończenie składania dokumentów nastąpi 10 lipca 2018. W rekrutacji pod uwagę brana jest matura z języka polskiego, języka nowoczesnego i jednego dodatkowego przedmiotu: (filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie)

Jest to specjalność na kierunku studiów: aktorstwo.

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

Rekrutacja
Szkoła Filmowa w Łodzi

Informacje o rekrutacji i kierunkach

Życzymy powodzenia!