Teatr

Bajki: 3 w cenie 1. Bracia Grimm w teatrze

26 lipca miałem okazję zobaczyć w Krakowie spektakl zatytułowany Bajki: 3 w cenie 1. Sztukę wyreżyserował student teatrologii UJ, absolwent kaliskiego Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury, Miłosz Mieszkalski. Na scenie stanęli jego koledzy i koleżanki, zarówno z kierunku, jak i spoza niego. Dzieło powstało jako wytwór Sekcji Inscenizacyjnej Koła Teatrologów UJ.