Czym się różni sztuka współczesna od nowoczesnej?

Czym się różni sztuka współczesna od nowoczesnej?
Źródło - WhitePress

Rozróżnienie między sztuką współczesną a nowoczesną jest kluczowe, jeżeli chcemy zrozumieć przemiany, jakie zaszły na przestrzeni ostatniego stulecia. Pomimo że oba terminy są stosowane wymiennie, nie zawsze sztukę współczesną możemy nazwać sztuką nowoczesną.

Znajomość prawidłowego nazewnictwa sztuki wsółczesnej i nowoczesnej pozwoli na lepsze poznanie dzisiejszych środowisk artystycznych.

Prawidłowa terminologia

Świadomość istnienia różnic pomiędzy terminami definiującymi nurty artystyczne pomoże nam w lepszym odnalezieniu się w świecie sztuki. Bez tego wystawy, czy galerie będą dla nas trudniejsze w odbiorze. Zwłaszcza w przypadku dzieł modernistycznych. Sztuka współczesna i nowoczesna to najszersze i najbardziej skomplikowane okresy w historii. Dlatego też prawidłowa terminologia wiele nam ułatwi.

Sztuka nowoczesna, czyli modernistyczna

Modernizm w historii sztuki jest już zakończony. Ten wielki nurt artystyczny wpłynął niewyobrażalnie na nowe kierunki, które możemy zdefiniować jako postmodernistyczne. Jednak sama sztuka współczesna trwała niecałe sto lat: od lat 60. XIX wieku do lat 70. XX wieku. Jej narodziny były związane z rozwojem impresjonizmu, gdzie narodziła się idea połączenia nowoczesnej techniki z tradycyjnym obrazem. Po nim mogliśmy obserwować rozwój secesji, fowizmu, surrealizmu i konceptualizmu, który zamyka ten rozdział w historii sztuki.

Niecałe stulecie, które było świadkiem narodzin tak wielu nurtów artystycznych umożliwiło artystom szukanie nowych form wyrazu i ekspresji, która nosiła piętno doświadczeń I i II wojny światowej.

Czasy współczesnej

Modernizm obejmuje wiele pojęć i nurtów, które różnią się niekiedy diametralnie od siebie. Sztuka współczesna zaś nie ma jeszcze ustalonych podziałów czasowych. Teoretycy sztuki przyjmują koniec II wojny światowej jako jej narodziny. Dlatego też łączy się ją ze sztuką nowoczesną. Obejmuje ona liczne tendencje, czy też manifesty. Najłatwiej jest na nią patrzeć poprzez pryzmat awangardy. Pierwsza awangarda wprowadziła do sztuki abstrakcję, fotomontaż i manifest. W czasach drugiej awangardy narodziły się happeningi, instalacje artystyczne, czy też performance. Są to nurty, które dzisiejsi artyści wciąż udoskonalają. Efekty pracy artystycznej można oglądać we wrocławskiej galerii sztuki współczesnej Krupa Gallery.

Sztuka nowoczesna jest już historią. Jednakże sztuka współczesna w Polsce i w innych krajach wciąż się rozwija. Dzisiejszy historyk sztuki nie wie, jaki charakter przybierze ona za kilka lat. Próba zdefiniowania jej i określania ram wymaga szerszej perspektywy czasowej. Swoboda wypowiedzi, użycie nowych technologii i liczne nowatorskie rozwiązania sprawiają, że sztuka zmienia swój charakter. Jej przemiany i brak ustalonego kierunku są inspirujące.

Artykuł partnerski