Warsztaty CPE “Diagnozuj, projektuj, współdziałaj”

CPE

Jesteś animatorem kultury? Zależy Ci na aktywizowaniu środowiska lokalnego? Sztuka jest jednym z narzędzi w Twojej pracy edukacyjnej? Zajrzyj na bezpłatne warsztaty Diagnozuj, projektuj, współdziałaj, które odbędą się w 5 miejscach w Wielkopolsce. Celem prowadzących będzie stworzenie przestrzeni do wspólnej pracy i wymiany doświadczeń przedstawicieli Kultury i Edukacji (na rzecz zmiany społecznej).

Diagnozuj, projektuj, współdziałaj to przede wszystkim warsztat z prowadzenia diagnozy lokalnej społeczności, refleksja nad jej potrzebami. To również warsztat budowania partnerstwa między sektorem edukacji i kultury, wymiany doświadczeń, praca na problemie/zmianie.

Organizatorem jest Centrum Praktyk Edukacyjnych działające przy Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu, którego celem jest popularyzacja idei oraz dobrych praktyk edukacji kulturowej, którą rozumieć można jako wspieranie aktywnych, twórczych i krytycznych form uczestnictwa w kulturze.

CPE
Źródło: cpe.poznan.pl

W czasie czterogodzinnych zajęć:

  • dowiesz się (lub poszerzysz swoją wiedzę), jak prowadzić diagnozę społeczności lokalnej i jak dotrzeć do potrzeb jej mieszkańców,
  • dokonasz refleksji i analizy dotyczącej potrzeb Twojej społeczności (miejsce pracy, zamieszkania),
  • poznasz założenia i kryteria konkursu WSPÓŁDZIAŁANIE W KULTURZE
  • poznasz potencjalnych partnerów do Twojego projektu i przyczynisz się do budowania sieci współpracy,
  • wymienisz się doświadczeniami w zakresie działań w edukacji kulturowej.

Warsztaty skierowane są do animatorów kultury, pracowników oświaty, instruktorów artystycznych, pracowników instytucji kultury, świetlic czy organizacji pozarządowych oraz działających aktywnie “wolnych strzelców”.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują zapisy.

HARMONOGRAM:

19.02.2018 | godz. 16.00-20.00 | Wroniecki Ośrodek Kultury

Zapisy: https://goo.gl/forms/G6lMKWbVAKkDPyDh2

Kontakt: Karolina Stróżyńska-Matuszewska, mail: szkutnik2@onet.pl

20.02.2018 | godz. 16.00-20.00 | Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu

Zapisy: https://goo.gl/forms/E2RqrAOeSCMZCarm2

Kontakt: Ewelina Banaszek, mail: e.banaszek@ckzamek.pl

22.02.2018 | godz. 16.00-20.00 | Ostrowskie Centrum Kultury

Zapisy: https://goo.gl/forms/zwkCrr39n2iTn2Xh2

Kontakt: Sebastian Ceglarek, mail: impresariat@ockostrow.pl

23.02.2018 | godz. 16.00-20.00 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie

Zapisy: https://goo.gl/forms/J3dPbry8eqqtkYEe2

Kontakt: Arleta Włodarczak, mail: dom.kultury@murowana-goslina.pl

24.02.2018 | godz. 10.00-14.00 | Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole

Zapisy: https://goo.gl/forms/Q8NuxaM70bA1bZGW2 

Kontakt: Anna Małgorzata Pietruszka, mail: a.pietruszka@biblioteka-kolo.pl

PARTNERZY

Centrum Kultury ZAMEK
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie
Ostrowskie Centrum Kultury
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole
Wroniecki Ośrodek Kultury

Zapraszamy!

W artykule wykorzystano materiały promocyjne organizatora.