Białystok Interphoto 2019 już we wrześniu

Białystok Interphoto
Materiały Prasowe

Już we wrześniu odbędzie się kolejna edycja Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Białystok Interphoto. W tym roku Festiwal opierać się będzie na zagadnieniach czasu fotografii, zarówno historycznego rozwoju tego medium, jak również na aspektach ściśle powiązanych z pamięcią fotografii, zatrzymaniem czasu, jak również jego ciągłości w procesie długiej ekspozycji, różnych form dokumentalnych i kreacyjnych.

Międzynarodowy Festiwal Fotografii Białystok Interphoto jest festiwalem cyklicznym, o wysokim poziomie artystycznym, odbywającym się co dwa lata, obejmującym nie tylko działania wystawiennicze ale również spotkania, prelekcje, warsztaty, pokazy multimedialne, konkursy szkolne, działania łączące fotografię z muzyką czy literaturą, gry miejskie. Działania kierujemy odbiorców wszystkich kategorii wiekowych. Festiwal rozwija się nieprzerwanie od 2013 roku i staje się oczekiwanym przez odbiorców, artystów i krytyków najważniejszym wydarzeniem tego typu w Polsce, a także w Środkowo–Wschodniej części Europy.

W ramach tegorocznej edycji zaplano udział ponad 200 artystów, 10 kuratorów, 15 jurorów. Odbędzie się: 30 wystaw, 4 warsztaty, 4 pokazy filmów, przegląd Portfolio Review, konkursy: INTERPHOTO GRAND PRIX, Street Art, Fotografii Młodych, pokaz zdjęć z muzyką na żywo, panel naukowy, 5 wykładów i prelekcji, spotkania autorskie (30), konferencja prasowa w streamingu o zasięgu międzynarodowym, uroczysta inauguracja z udziałem publiczności, gości, artystów, władz województwa i miasta, kuratorów, krytyków, wydawców; piknik i spacer fotograficzny. Do udziału zostali zaproszeni artyści z Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi, Ukrainy, Czech, Słowacji, Słowenii, Niemiec oraz USA, dyrektorzy festiwali fotograficznych, jurorzy i krytycy z Polski, Litwy, Estonii, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, USA.

Najważniejszymi artystami wystawianymi podczas edycji 2019 będą: Jaromír Funke, Jaroslav Rössler, František Drtikol, Eugen Wiškovský, Heikki Leis, Jiři Šigut, Walentyn Odnoviun, Vitus Saloshanka, Zofia Kulik, Janusz Maria Brzeski, Janina Mierzecka, Krystyna Gorazdowska, Aleksander Krzywobłocki, Jan Neuman, Kazimierz Podsadecki, Tadeusz Maciejko, Stefan Jasieński, Tadeusz Cyprian, Franciszek Groer, Jalu Kurek, Aleksander Zakrzewski, Witold Romer, Franciszka i Stefan Themersonowie, Andrzej Jerzy Lech, Mindugas Kavaliauskas, Georgs Avetisjans, Pavel Maria Smejkal, April Gertler, Wojciech Bruszewski, Zbigniew Dłubak, Edward Grochowicz, Edward Hartwig, Marian Kucharski, Jerzy Lewczyński, Zbigniew Łagocki, Irena Małek – Jarosińska, Wacław Nowak, Andrzej Pawłowski, Marek Piasecki, Paweł Pierściński, Józef Robakowski, Tadeusz Rolke, Zofia Rydet, Andrzej Różycki, Bronisław Schlabas, Jerzy Wardak, Andrzej Zborski.Festiwal ma być też kluczem do rozwoju stosunków partnerskich z innymi krajami regionu i Europy – podkreślają organizatorzy.

Oddzielną prezentację swoich wydawnictw będzie miała Fundacja Pix.House z Poznania

– Zaprezentujemy dorobek naszego wydawnictwa. Pokażemy zarówno starsze publikacje, jak i nowe – mówi Adrian Wykrota, właściciel Galerii PIX.HOUSE.

Wyjątkowym wydarzeniem, będzie mini panel naukowy dotyczący awangardy i jej wpływu na współczesną fotografię – będą to wystąpienia profesorów z Polski, Czech i Węgier.

Interesującym działaniem, które ściąga uwagę uwagę wielu uczestników z całego świata będzie Street Art Photo Call – otwarty konkurs fotografii ulicznej, którego rezultatem będzie wystawa w witrynach sklepowych na głównej ulicy Białegostoku (Lipowa). Udział w nim mogą wziąć wszystkie osoby, które fotografują bez względu na doświadczenie i wiek.

Podczas festiwalu odbędą się otwarte warsztaty, podczas której zostaną odsłonięte  jednej z technik szlachetnych. Jako uzupełnienie mieszkańcy, goście czy turyści będą mogli uczestniczyć na żywo w procesie kolodionowym otrzymać ambrotypię, jeśli zechcą w konkretnych godzinach przyjść na Rynek Kościuszki i zapozować do zdjęcia. Jak zwykle odbędzie się piknik fotograficzny, koncert z muzyką na żywo ilustrowany fotografiami festiwalowymi, czy konkurs młodych, skierowany do młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Kalendarium:

26.09.2019 r.
16:00 – Lena Kocutar
Akademia Fotografii i Przedsiębiorczości
Miejsce: Młodzieżowy Dom Kultury
17:00 – Vitus Salioshanka
Miejsce: Biblioteka Uniwersytetu Medycznego
18:00 – Andrzej Górski
Miejsce: Centrum Wystawienniczo Konferencyjne
19:00 – Forum Fotografii i Multimediów
Białostockie Towarzystwo Fotograficzne
Miejsce: Kampus Uniwersytecki
20:00 – East_tota
Miejsce: Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB
20:30 – April Gertler
Miejsce: Fama
21:00 – Szkoła Filmowa
Miejsce: Białostocki Ośrodek Kultury

27.09.2019 r.
16:00 – Opava
Miejsce: Galeria Sleńdzińskich, L.Waryńskiego 24a
17:00 – Andrzej Jerzy Lech
Miejsce: Wiktorii. Galeria Slendzińskich
18:00 – Georgs Avetisjans
Miejsce: Muzeum Archidiecezjalne
19:00 – Pavel Maria Smejkal
Miejsce: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury
20:00 – Słowo kłamie – oko nigdy
INAUGURACJA
Dyskusja Panelowa Wokół Awangardy
Bankiet
Miejsce: BOK Centrum im. Ludwika Zamenhofa

28.09.2019
9:00 – 13:00 – Portfolio Review
Miejsce: Politechnika Białostocka Wydział Architektury
15:00 – Przemysław Zajfert
Miejsce: Białostocki Teatr Lalek
16:30 – Zofia Kulik
Miejsce: Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego
18:00 – Mistrzowie Czeskiej Awangardy Fotograficznej
Miejsce: Muzeum Podlaskie
19:30 – Pokaz Slajdów Łódzkiej Szkoły Filmowej
Miejsce: Dziedziniec Muzeum Podlaskiego
20:30 – Ogłoszenie Grand Prix
Miejsce: Politechnika Białostocka Wydział Architektury
21:30 – Prezentacje Hubert Humka, Pix.house, PhotoGrill
Miejsce: Galeria Obuch

29.09.2019 r.
9:00 – 13:00 – Warsztaty Dokumentu, Agnieszka Rayss
Miejsce: Młodzieżowy Dom Kultury
14:00 – Bartek Talaga
Miejsce: Akademia Teatralna
15:00 – Adrian Wykrota
Miejsce: Wojewódzki Ośrodek Kultury
16:00 – Valentyn Odnoviun
Miejsce: Dom Kultury „Śródmieście”
17:30 – Andrzej Kramarz
Miejsce: WOAK SPODKI
19:00 – Heikki Leis
Mindugas Kavaliauskas
Jiří Šigut
Miejsce: Opera i Filharmonia Podlaska. Europejskie Centrum Sztuki
20:30 – Koncert z pokazem zdjęć INTERPHOTO 2019
Miejsce: Opera i Filharmonia Podlaska
21:30 – Kolacja pożegnalna

Dodatkowe informacje: interphoto.pl

Pix.House szuka fotograficznych talentów