Kręciołkowie
Teatr

Krędziołkowie SKTL-u Dygresja

Jedną z tych rzeczy, które wydają się najciekawsze w Teatrze, jest nie to, jak robią go Ci, którzy pokończyli prestiżowe szkoły i całe swe życie z nim wiążą, a to, jak robią go Ci, którzy działalność teatralną rozwijają w granicach pasji abstrahującej od finansów. Ludzie tacy, amatorzy, bardzo rzadko dorównują dyplomowanym aktorom swoimi umiejętnościami, pomimo […]