Chuck Fishman “Re-Generation”. Wystawa w Galicji

Pierwszy raz przyjechał do Polski, żeby udokumentować schyłek życia ostatnich Ocalonych z Zagłady. Po latach wrócił i spotkał kolejne pokolenia odradzającej się społeczności…  Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie zaprasza na wystawę zdjęć Chucka Fishmana.

Chuck Fishman

Po raz pierwszy przyjechał do polski w 1975 roku. Wykonał wtedy fotografie, które znalazły się w albumie Polish Jews. The Last Chapter. Zdjęcia stanowiły dokumentację spotkać autora z polskimi Żydami – żyjącymi w reliach Ludowej Polski ostatnimi ocalonymi i potomkani ponad trzymilionowej społeczności żydowskiej, niemal zupełnie zniszczonej w czasie Szoa i znacznie uszczuplonej przez fale powojennych emigracji.

Ostatni Żydzi?

W kolejnych latach fotograf pojawił się w polsce kilkukrotnie. Odwiedzał głównie duże miasta, dawne ośrodki żydowskie: Kraków, Wrocław, Łudź czy Lublin. Na zdjęciach z tego okresu znajdziemy przede wszystkim starych ludzi, w większości mężczyzn. Pojedyncze osoby lub małe grupki, w domach modlitwy, synagogach, koszernej stołówce czy prywatnym mieszkaniu. Sporadyczne zdjęcia dzieci wydają się być wyjątkiem potwierdzającym regułę o schyłku życia żydowskiego w Polsce.

Odrodzenie

Kiedy  wyjeżdżał z Polski w 1983 roku, nie mógł się spodziewać, jakie zdjęcia wykona trzydzieści lat później, w wolnej Polsce. Jego najnowsze zdjęcia często prezentują roześmianą, żydowską młodzież – trzecie i czwarte pokolenie po Szoa – członków nowych gmin i organizacji. Ludzi zaangażowanych i pełnych entuzjazmu wobec odradzającego się życia żydowskiego.
Najstarsze i najnowsze zdjęcie prezentowane na wystawie dzielą 43 lata. Zatem jest to jeden z najbardziej kompleksowych projektów fotograficznych wokół powojennego życia żydowskiego w europie środkowej.


Wszystkie zdjęcia Chuck Fishman wykonał w technice czarno-białej. Jest to jego świadoma decyzja: w ten sposób współczesne życie żydowskie dokumentuje za pomocą tych samych środków co przed laty. Okazuje się, że wymowa i klimat zdjęcia nie zależą od tonacji. Nowe, czarno-białe fotografie są pełne optymizmu, energii i nadziei.

Otwarcie wystawy: 

15 XI 2018, godz. 18.00

Żydowskie Muzeum Galicja, Dajwór 18, Kraków

Album z wystawy

Żydowskie Muzeum Galicja planuje wydać specjalną fotoksiążkę, zawierającą siedemdziesiąt fotografii wykonanych przez Chucka Fishmana. Aby ten projekt stał się możliwy konieczne są fundusze. Dlatego organizatorzy wystawy zwracają się z prośbą o wsparcie akcji crowfundingowej, którą znajdziecie pod tym linkiem: /igg.me/at/jewishlifeinpoland/x