Trzciamajka Festiwal 2020 – przegląd zespołów

Trzciamajka Festiwal 2020
fot. Natalia Nazar

Jeśli macie zespół i chcecie zagrać na jednym z najfajniejszych festiwali w Wielkopolsce, Trzciamajka Festiwalu 2020, koniecznie zgłoście się do drugiej edycji przeglądu zespołów. Właśnie trwa pierwszy etap eliminacji.

Trzciamajka Festiwal tworzony jest przez grupę przyjaciół, którzy dbają o lokalną rozrywkę i wspierają nowe, rozwijające skrzydła zespoły. Po raz drugi już Stowarzyszenie Trzcianecki Alternatywny Dom Edukacji Kulturalnej w Trzciance, organizator festiwalu, przygotował konkurs, w którym można zaprezentować się na scenie i wygrać nagrody, spośród których najlepszą jest możliwość zagrania na Trzciamajka Festiwal 2020. Sprawdźcie regulamin!

Regulamin Przeglądu Zespołów – Trzciamajka Festiwal 2020

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Trzcianecki Alternatywny Dom Edukacji Kulturalnej w Trzciance – organizator festiwalu Trzciamajka Festiwal.
2. Przegląd zespołów – Trzciamajka Festiwal – w skrócie TF, przebiega w dwóch etapach:
I – Eliminacje na podstawie zgłoszenia.
II – Dwa koncerty konkursowe uczestników wyłonionych w drodze eliminacji. Z każdego koncertu wyłoniony zostanie zwycięzca, który zagra na Trzciamajka Festiwal 2020.

1. Kalendarium konkursu:

I etap
Do 15.01.2020, godz. 23:59 – termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa.
Do 31.01.2020 – opublikowanie listy wykonawców zakwalifikowanych do II etapu.
II etap
27.03.2020 – koncert konkursowy trzech zespołów – wyłonienie zwycięzcy pierwszego dnia,
28.03.2020 – koncert konkursowy trzech zespołów – wyłonienie zwycięzcy drugiego dnia,

2. Warunki uczestnictwa:

1. Zespół zgłaszający się do konkursu musi posiadać minimum 40-minutowy autorski repertuar.
2. Konkurs skierowany jest do solistów oraz grup muzycznych wykonujących dowolny rodzaj muzyki.

3. Sposób zgłoszenia:

1. Zgłoszenie wykonawcy/zespołu odbywa się poprzez przesłanie wiadomości e-mail w sposób opisany poniżej. Treść wiadomości musi zawierać notkę informacyjną o wykonawcy/zespole, liczbę osób, imię i nazwisko autora tekstów oraz muzyki nadesłanych nagrań, imię i nazwisko osoby zgłaszającej oraz dane kontaktowe (telefon, e-mail). W załączeniu 3 autorskie utwory muzyczne (w formacie mp3 z dokładnym opisem tj. nazwa zespołu oraz tutuł) oraz rider techniczny.

Kompletne zgłoszenie należy przesłać na adres: zgloszenie.trzciamajkafestiwal@gmail.com
Temat wiadomości – Konkurs TF 2020 – nazwa zespołu

Uwaga: Jakość techniczna rejestracji nadesłanego utworu nie przesądza o powodzeniu w konkursie, a jedynie ułatwia pracę jurorom I etapu.

4. Obowiązki uczestnika:

1. Wykonawca – uczestnik, który pomyślnie przeszedł I etap eliminacji ma obowiązek poinformowania o powyższym na swojej stronie internetowej (profilu FB) z użyciem grafiki Trzciamajka Festiwal.
2. Finaliści I etapu są zobowiązani do potwierdzenia obecności podczas II etapu najdalej 14 dni po ogłoszeniu wyników etapu I oraz obligują się zagrać koncert konkursowy mając do dyspozycji 40-minutowy czas na scenie (60 minut z „podpięciem”).
3. Zwycięzcy II etapu są zobowiązani do zagrania koncertu podczas Trzciamajka Festiwal 2020 mając do dyspozycji 40-minutowy czas na scenie (60 minut z „podpięciem”).
4. Wykonawca – uczestnik konkursu, udziela Organizatorowi zezwolenia na korzystanie z wizerunku, jak również licencji do artystycznych wykonań utworów w telewizji, radiu, prasie oraz internecie, w celu promocji TF i uczestników konkursu.
5. Naruszenie przez wykonawcę – uczestnika postanowień Regulaminu spowoduje wykluczenie z udziału w konkursie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Organizator.
6. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych dla celów organizacji konkursu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami).
7. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i informacji promocyjnych oraz ich korygowania.

5. Obowiązki organizatora:

1. Organizator zapewnia promocję konkursu oraz zespołów/wykonawców biorących udział w lokalnych mediach.
2. Terminy podane w regulaminie są wiążące.
3. Miejsce etapu II zostanie opublikowane razem z ogłoszeniem finalistów Etapu I,
4. Organizator zapewnia pełne nagłośnienie koncertu oraz częściowy backline, który zostanie potwierdzony najpóźniej 14 dni przed etapem II.
5. Organizator zapewnia zwrot kosztów dojazdu ryczałtowo w wysokości 200 zł netto finalistom I Etapu, biorącym czynny udział w II etapie.

6. Praca Jury:

1. Spośród nadesłanych zgłoszeń, podczas etapu I, Organizator wybierze od 6 do 8 wykonawców, którzy zagrają koncert konkursowy podczas II etapu.
2. Zwycięzców, wybierze Jury składające się z Organizatorów, osób niezależnych oraz publiczności. Głos każdego z podmiotów jest równoważny.
3. W kwestiach spornych, tj. remisowych, organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru zwycięzcy.

7. Nagrody:

1. Organizator przewiduje dwie nagrody główne, które zostaną rozdysponowane następująco: jedna nagroda na jeden dzień koncertów konkursowych podczas II etapu.
2. Nagrodą główną konkursu TF jest 1000 zł netto oraz koncert podczas Trzciamajka Festiwal 2020 organizowanego w terminie 14-16 sierpnia w Trzciance.
3. Nagroda nie zawiera w sobie zwrotu kosztu dojazdu na II etap.
4. Nagroda zostanie zrealizowana po zagranym koncercie podczas Trzciamajka Festiwal 2020.

fot. materiały prasowe