Trzciamajka Festiwal 2020 – przegląd zespołów

Trzciamajka Festiwal 2020
fot. Natalia Nazar

Jeśli macie zespół i chcecie zagrać na jednym z najfajniejszych festiwali w Wielkopolsce, Trzciamajka Festiwalu 2020, koniecznie zgłoście się do drugiej edycji przeglądu zespołów. Właśnie trwa pierwszy etap eliminacji.

Trzciamajka Festiwal tworzony jest przez grupę przyjaciół, którzy dbają o lokalną rozrywkę i wspierają nowe, rozwijające skrzydła zespoły. Po raz drugi już Stowarzyszenie Trzcianecki Alternatywny Dom Edukacji Kulturalnej w Trzciance, organizator festiwalu, przygotował konkurs, w którym można zaprezentować się na scenie i wygrać nagrody, spośród których najlepszą jest możliwość zagrania na Trzciamajka Festiwal 2020. Sprawdźcie regulamin!

Regulamin Przeglądu Zespołów – Trzciamajka Festiwal 2020

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Trzcianecki Alternatywny Dom Edukacji Kulturalnej w Trzciance – organizator festiwalu Trzciamajka Festiwal.
2. Przegląd zespołów – Trzciamajka Festiwal – w skrócie TF, przebiega w dwóch etapach:
I – Eliminacje na podstawie zgłoszenia.
II – Dwa koncerty konkursowe uczestników wyłonionych w drodze eliminacji. Z każdego koncertu wyłoniony zostanie zwycięzca, który zagra na Trzciamajka Festiwal 2020.

1. Kalendarium konkursu:

I etap
Do 15.01.2020, godz. 23:59 – termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa.
Do 31.01.2020 – opublikowanie listy wykonawców zakwalifikowanych do II etapu.
II etap
27.03.2020 – koncert konkursowy trzech zespołów – wyłonienie zwycięzcy pierwszego dnia,
28.03.2020 – koncert konkursowy trzech zespołów – wyłonienie zwycięzcy drugiego dnia,

2. Warunki uczestnictwa:

1. Zespół zgłaszający się do konkursu musi posiadać minimum 40-minutowy autorski repertuar.
2. Konkurs skierowany jest do solistów oraz grup muzycznych wykonujących dowolny rodzaj muzyki.

3. Sposób zgłoszenia:

1. Zgłoszenie wykonawcy/zespołu odbywa się poprzez przesłanie wiadomości e-mail w sposób opisany poniżej. Treść wiadomości musi zawierać notkę informacyjną o wykonawcy/zespole, liczbę osób, imię i nazwisko autora tekstów oraz muzyki nadesłanych nagrań, imię i nazwisko osoby zgłaszającej oraz dane kontaktowe (telefon, e-mail). W załączeniu 3 autorskie utwory muzyczne (w formacie mp3 z dokładnym opisem tj. nazwa zespołu oraz tutuł) oraz rider techniczny.

Kompletne zgłoszenie należy przesłać na adres: zgloszenie.trzciamajkafestiwal@gmail.com
Temat wiadomości – Konkurs TF 2020 – nazwa zespołu

Uwaga: Jakość techniczna rejestracji nadesłanego utworu nie przesądza o powodzeniu w konkursie, a jedynie ułatwia pracę jurorom I etapu.

4. Obowiązki uczestnika:

1. Wykonawca – uczestnik, który pomyślnie przeszedł I etap eliminacji ma obowiązek poinformowania o powyższym na swojej stronie internetowej (profilu FB) z użyciem grafiki Trzciamajka Festiwal.
2. Finaliści I etapu są zobowiązani do potwierdzenia obecności podczas II etapu najdalej 14 dni po ogłoszeniu wyników etapu I oraz obligują się zagrać koncert konkursowy mając do dyspozycji 40-minutowy czas na scenie (60 minut z „podpięciem”).
3. Zwycięzcy II etapu są zobowiązani do zagrania koncertu podczas Trzciamajka Festiwal 2020 mając do dyspozycji 40-minutowy czas na scenie (60 minut z „podpięciem”).
4. Wykonawca – uczestnik konkursu, udziela Organizatorowi zezwolenia na korzystanie z wizerunku, jak również licencji do artystycznych wykonań utworów w telewizji, radiu, prasie oraz internecie, w celu promocji TF i uczestników konkursu.
5. Naruszenie przez wykonawcę – uczestnika postanowień Regulaminu spowoduje wykluczenie z udziału w konkursie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Organizator.
6. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych dla celów organizacji konkursu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami).
7. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i informacji promocyjnych oraz ich korygowania.

5. Obowiązki organizatora:

1. Organizator zapewnia promocję konkursu oraz zespołów/wykonawców biorących udział w lokalnych mediach.
2. Terminy podane w regulaminie są wiążące.
3. Miejsce etapu II zostanie opublikowane razem z ogłoszeniem finalistów Etapu I,
4. Organizator zapewnia pełne nagłośnienie koncertu oraz częściowy backline, który zostanie potwierdzony najpóźniej 14 dni przed etapem II.
5. Organizator zapewnia zwrot kosztów dojazdu ryczałtowo w wysokości 200 zł netto finalistom I Etapu, biorącym czynny udział w II etapie.

6. Praca Jury:

1. Spośród nadesłanych zgłoszeń, podczas etapu I, Organizator wybierze od 6 do 8 wykonawców, którzy zagrają koncert konkursowy podczas II etapu.
2. Zwycięzców, wybierze Jury składające się z Organizatorów, osób niezależnych oraz publiczności. Głos każdego z podmiotów jest równoważny.
3. W kwestiach spornych, tj. remisowych, organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru zwycięzcy.

7. Nagrody:

1. Organizator przewiduje dwie nagrody główne, które zostaną rozdysponowane następująco: jedna nagroda na jeden dzień koncertów konkursowych podczas II etapu.
2. Nagrodą główną konkursu TF jest 1000 zł netto oraz koncert podczas Trzciamajka Festiwal 2020 organizowanego w terminie 14-16 sierpnia w Trzciance.
3. Nagroda nie zawiera w sobie zwrotu kosztu dojazdu na II etap.
4. Nagroda zostanie zrealizowana po zagranym koncercie podczas Trzciamajka Festiwal 2020.

fot. materiały prasowe

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here