Czy Kino Janosik zostanie wyremontowane?

Kino mieszczące się w Żywcu przy ul. Sobieskiego zostało wybudowane w 1906 roku za sprawą żywieckiego mieszczanina Antoniego Kasztelnika. Początkowo nazwano je kinem Urania, lecz w 1916 roku nadano mu nową nazwę – Edison. W czasie II Wojny Światowej pełniło ono funkcję niemieckich wojskowych magazynów. Po jej zakończeniu kino zostało wznowione pod nową nazwą, aktualną do dziś – Janosik.

Jedno z najstarszych kin na świecie zostanie wyremontowane prawdopodobnie w 2018 roku. Rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, Marcin Gaweł, informuje:

Instytucja Filmowa Silesia – Film w Katowicach podjęła kroki w celu przeprowadzenia kompleksowego remontu kina. Rozpoczęto prace nad opracowaniem szczegółowej inwentaryzacji budynku na potrzeby wykonania ekspertyzy technicznej stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz koncepcji architektonicznej modernizacji kina. Dokument ten będzie podstawową do wykonania kompleksowej dokumentacji projektowej, która musi być uzgodniona z konserwatorem zabytków (budynek został wybudowany w 1906 roku i jest objęty częściową ochroną konserwatorską). Instytucja Filmowa Silesia – Film wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Sląskiego o środki finansowe na kompleksową dokumentację projektową Kina Janosik. Projekt ten powinien powstać w 2018 roku i z niego też będzie wynikać wysokość środków finansowych jakie należy zabezpieczyć na realizację kompleksowego remontu. Dopiero po zakończeniu tych działań oraz zabezpieczeniu środków możliwe będzie rozpoczęcie całego procesu inwestycyjnego.”.