Internet Rzeczy w dobie kryzysu. Dlaczego jest tak ważny?

WhitePress

Jeszcze nie tak dawno, bo do początku roku 2020, wiele osób myślało, że nic, albo raczej niewiele jest w stanie ich zaskoczyć. Ludzie mieli swój rytm dnia, życie prywatne, rodzinę, pracę, obowiązki i nikt nawet w najczarniejszych snach nie przypuszczał, że może to się zmienić z dnia na dzień, tak jak to się stało w roku 2020 z powodu wirusa COVID-19. Ludzie musieli z dnia na dzień wstąpić w nową rzeczywistość, i tutaj na pomoc przychodzi technologia jaką jest Internet Rzeczy.

Co to jest Internet Rzeczy?

Internet Rzeczy (ang. Internet of Things – IoT), jest to koncepcja, według której jednoznacznie identyfikowalne przedmioty, mogą bezpośrednio lub pośrednio: gromadzić, przetwarzać, bądź wymieniać dane, za pomocą instalacji elektrycznej inteligentnej KNX lub sieci komputerowej. Inaczej mówiąc, polega ona na łączeniu ze sobą materialnych przedmiotów z internetowymi zasobami, przy pomocy rozbudowanej sieci komputerowej, w tym przypadku jest to internet. Co jest istotne, to fakt, że koncepcja Internetu Rzeczy to nie tylko urządzenia, przy pomocy których można się komunikować. Internet Rzeczy to też każdy przedmiot, który można podłączyć do ogólnoświatowej Sieci. Najliczniejszą grupę tworzą w tym momencie telefony i komputery, jednak w przyszłości będą one mniejszością. Internet of Things jako swój podstawowy cel stawia stworzenie inteligentnej przestrzeni, która ma obejmować wszystko, co ma związek z codziennym życiem. Choć nie zdajemy sobie z tego sprawy, to inteligentna przestrzeń otacza nas w coraz większym stopniu, można tutaj wymienić między innymi:

 • inteligentne miasta – widzimy je na każdym kroku, dzięki zaawansowanym usługą sieciowym, można umożliwić optymalizację infrastruktury miejskiej, takiej jak drogi czy sieć energetyczna. Dzięki spływającym informacjom na temat natężenia, oraz charakteru ruchu, można lepiej i skuteczniej nim sterować, oraz kierować użytkowników przez mniej zatłoczone miejsca. Można również monitorować wolne miejsca parkingowe, dzięki czemu można kierować użytkowników tam, gdzie są wolne miejsca. Dodatkowo sieć czujników, może być niezwykle pomocna przy wykrywaniu przestępstw, oraz aktów wandalizmu, czy przy sterowaniu oświetleniem w zależności od pory dnia, pogody czy obecności użytkowników
 • inteligentne systemy energetyczne – im więcej urządzeń jest wykorzystywanych, tym większe jest zapotrzebowanie na energię, co za tym idzie, niezbędna jest ciągła optymalizacja systemów energetycznych, która obejmuje między innymi: zwiększenie udziału źródeł odnawialnych, magazynowanie nadwyżek produkcyjnych, oraz efektywniejszy transport
 • inteligentne domy oraz budynki – sieci szerokopasmowe i zaawansowane usługi sieciowe, można wykorzystać w codziennym otoczeniu człowieka. Dzięki ich funkcjonalności można inteligentnie zarządzać urządzeniami powszechnego użytku. Wymienić tutaj można między innymi: inteligentne domy, telemetrię czy nawigację
 • inteligentne sieci zdrowia – przewiduje się, że w przyszłości, dzięki jeszcze lepszej opiece medycznej, średnia długość życia będzie znacznie wyższa, co w połączeniu z niskim przyrostem naturalnym, będzie skutkować starzeniem się społeczeństwa. Dlatego tak ważne jest wdrażanie rozwiązań, które zapewnią osobom starszym nie tylko samowystarczalność, ale też prawidłową opiekę.
 • inteligentne systemy pomiarowe – rewolucja w tym obszarze już się zaczęła, początkowo od odczytywania liczników, statusów, czy alarmów. Inaczej mówiąc zaczęła się od wprowadzania automatycznych systemów pomiarowych). Dodanie inteligencji do systemów pomiarowych, jest niezbędne dla współdziałania z inteligentnymi systemami energetycznymi. Pozwala ona między innymi na:
  • ○ zautomatyzowanie procesów po stronie odbiorcy, dzięki czemu otrzymuje on natychmiastowe bilingi za faktycznie zużyte zasoby, możliwość zmiany taryfy, czy blokowanie instalacji
  • ○ stosowanie różnorakich modeli taryfowych
  • ○ rejestrowanie zużycia medium transmisyjnego, dzięki czemu można lepiej zarządzać pracami konserwacyjnymi, zminimalizować straty, oraz pozyskiwać dane do dalszej rozbudowy
  • ○ wykrywanie, diagnozowanie, oraz naprawa usterek
 • inteligentne przedsiębiorstwa oraz przemysł – już dziś technologie radiowych identyfikatorów (RFID) znajdują zastosowanie w wielu przedsiębiorstwach, w których sterowanie łańcuchem dostaw jest podstawą ich funkcjonowania. Na ten moment elektroniczne etykiety są wykorzystywane jedynie do monitorowania lokalizacji obiektów w danej chwili. Jednak w przyszłości możliwe będzie współdzielenie różnego rodzaju aplikacji, które odpowiedzialne będą za tworzenie produktu na poszczególnych etapach jego życia. Co oznacza, że technologia może być wykorzystywana między innymi do dostarczania użytkownikowi informacji na temat zakupionego produktu, na przykład instrukcji obsługi, daty ważności, czy aktualnego stanu. Co jest istotne, to fakt, że identyfikacja obiektów znajduje też zastosowanie w systemach zapobiegania kradzieżom, czy w walce z podróbkami.
WhitePress

Czemu Internet Rzeczy jest tak ważny?

Jak widać Internet Rzeczy, dosłownie nas otacza i jego rozwiązania będą rosły w kolejnych latach. Internet of Things zapowiada również rewolucję w miejscu pracy. To dzięki niemu firmy mogą w znaczącym stopniu zmaksymalizować efektywność produkcji oraz usprawnić przepływ danych, informacji, oraz materiałów nie tylko w zakładach, ale w całej organizacji. IoT może przynieść szereg korzyści, wymienić należy tutaj między innymi:

 • dostępność wyników analizy – wcześniej organizacje musiały tworzyć swoje własne narzędzia do analizy, poświęcały nie tylko własne środki, ale też czas na rozwój wewnętrznych algorytmów. Dzięki IoT firmy zyskują rozwiązania, które są w połowie wbudowanymi narzędziami do analizy danych, niezbędnych do monitorowania określonych obszarów rynkowych, typów placówek i zasobów
 • nowe możliwości biznesowe – dzięki zastosowaniu IoT przemysł zyska narzędzie do zbierania informacji zwrotnych od klientów oraz wykorzystywania danych do rozwoju nowych, przyszłościowych innowacji, które określą oraz umożliwią osiągnięcie nowej wartości dla konsumenta
 • bezpieczniejsza oraz bardziej produktywna praca – Internet Rzeczy nie tylko zmienia dotychczasowe miejsca pracy, wpływa on też na powstawanie nowych. Dodatkowo IoT postawi przed ludźmi nowe zadania oraz znacznie rozwinie ich umiejętności bowiem znajomość, oraz umiejętność obsługi rozwiązań cyfrowych, będą miały coraz większe znaczenie
 • monitorowanie procesów oraz zachowań – Internet of Things pozwala firmom na śledzenie zachowań, dzięki czemu mogą oni prowadzić działania marketingowe niemal w czasie rzeczywistym, IoT dzięki śledzeniu zachowań pozwala przedsiębiorcom dodatkowo na poprawę wydajności, oraz produktywności pracowników
 • optymalizacja procesów, oraz zasobów – jest to najbardziej rekomendowana zaleta płynąca z wdrożenia rozwiązań, które oferuje nam IoT. Analiza Big Data dostarcza nowe narzędzia i rozwiązania w zakresie poprawy efektywności operatywnej i pomaga zwiększyć dochody. Internet Rzeczy dopasowuje operacje w fabryce do schematów działań dostawców oraz klientów, poprawiając przewidywanie obciążenia produkcji i planowanie
 • lepsze podejmowanie decyzji – to dzięki wykorzystaniu danych z tradycyjnych systemów zarządzania typu silos, IoT sprawia, że można jeszcze lepiej interpretować daną sytuację, a co za tym idzie mieć wgląd w informacje z kontekstem, dzięki czemu można szybciej i lepiej podejmować decyzje

Internet Rzeczy w dobie kryzysu

Reasumując, Internet Rzeczy może zdecydowanie ułatwić funkcjonowanie człowieka, zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej. Wiele działań można zautomatyzować, a co za tym idzie odciążyć, ale też niestety czasem całkowicie zastąpić pracownika. Jak widać na przykładzie ostatniego kryzysu, dzięki zautomatyzowaniu, chociaż części działań, firmy mogły:

 • uniknąć części postojów
 • zautomatyzować część działań
 • obciążyć pracownika, dzięki czemu nie było narażone jego zdrowie oraz życie
 • skuteczniej zarządzać działaniami, nawet zdalnie

Artykuł partnerski.